lunes, julio 17, 2006

Nota de prensa de CIG

Por fin se donde esta la nota de prensa de cig a la que hacia alusión en un comentario anterior(gracias Lara Croft):

A compañía de telecomunicacións Jazztel deslocaliza os servizos de atención ao cliente cara a Arxentina. Estes servizos estaban subcontratados con Teleperformance e Stream, empresas do sector de telemárketing situadas na cidade de A Coruña. No mes de xuño Teleperformance procedeu ao despedimento dunha gran parte do persoal; agora é Stream a que ten anunciado a súa restruturación.

Esta deslocalización traducirase en ata 600 despedimentos na cidade de A Coruña. Non se trata dun caso illado; a maior parte das empresas deste sector teñen en marcha plans de deslocalización coa colaboración do Goberno español.

O sector de Telemárketing está presente na nosa vida cotián sen que sexamos conscientes, cada vez que chamamos ao servizo de atención dunha empresa de telefonía móbil, de Internet, unha eléctrica, do gas, ou a banca telefónica; cando pedimos cita nun hospital, ou cando chamamos a un organismo da Administración pública, as máis das veces quen nos atende é persoal subcontratado do sector do Telemárketing.

Este sector emerxente dá emprego cada día a un maior número de galegas e galegos. A carencia de dados oficiais e as altas taxas de temporalidade fan difícil cuantificar o número de traballadores e traballadoras; en todo caso nos momentos álxidos superan as 8.000 persoas.

Cada día un maior número de grandes empresas do sector teñen centros de traballo en Galiza; a calidade da atención das chamadas nos centros existentes, e unha bolsa de parados e paradas cun alto nivel de formación, fan que o noso país sexa moi atractivo para este tipo de empresas.

Malia que falar por teléfono semelle un traballo doado, as subcontratas de Telemárketing caracterízanse por unha alta taxa de temporalidade, baixos salarios, e unhas condicións laborais moi precarias. Son o que os anglosaxóns denominan McJobs, empregos lixo.

Pero nunha nova volta cara á precariedade a maior parte das empresas do Telemárketing que teñen centros de traballo en Galiza teñen apostado pola deslocalización, unha fuxida a países menos desenvolvidos con menores custes salariais e menor protección social. Todo coa colaboración do Goberno español, que a través da Axencia Estatal de Protección de Dados (AEPD) vén de salvar os últimos atrancos.

Estas empresas traballan con bases de dados dos clientes e dos potenciais clientes das empresas matrices, dados confidenciais que van dende nome, enderezo, DNI ou incluso dados económicos e bancarios, polo que teñen que cumprir o establecido na Lei Orgánica de Protección de Dados.

Ao longo dos últimos anos o Goberno español a través da AEPD está colaborando cos países receptores destas deslocalizacións para que a Unión Europea os declare países seguros e, polo tanto, aos que se pode transferir dados dos clientes sen autorización previa.

Jazztel pode hoxe despedir na cidade de A Coruña e deslocalizar o traballo a Arxentina despois de que a AEPD “colaborase intensamente” para que ese país fose recoñecido pola Unión Europea como destino seguro.

Pero a complicidade da AEPD vai máis alá, xa que anteriormente ten autorizado o envío de bases de dados de potenciais clientes de Jazztel a Colombia, país inmerso nunha guerra civil, cun gran número de mafias organizadas e cun alto nivel de inseguridade. Para beneficio de Jazztel, os dados confidenciais de calquera persoa poden estar en Colombia sen o seu consentimento.

Dende a Confederación Intersindical Galega queren deixar patente a súa oposición a esta vaga de deslocalizacións que ameaza o emprego no sector, así como esixir do goberno do Estado que cese a colaboración e complicidade da Axencia Española de Protección de Dados coas grandes empresas.

Dende a CIG fan un chamamento á cidadanía galega en xeral e aos traballadores e traballadoras en particular para que deixen de ser clientes de Jazztel como resposta fronte a estes despedimentos inxustos.

Anuncian tamén o seu apoio ás mobilizacións que decidan os traballadores e traballadoras da subcontrata Stream na defensa do seu posto de traballo.


Fuente: http://galizacig.com/index.html

1 Comments:

Blogger Clari said...

La empresa española ONO contratará 300 comerciales en Argentina para trabajar en España


La empresa ONO y la Fundación Nortempo de España iniciaron esta semana el proceso de selección de 300 comerciales para trabajar en diferentes localidades de España en el marco de un programa de inserción laboral y responsabilidad social empresarialONO, empresa líder de las comunicaciones y entretenimiento por banda ancha en España, seleccionará en Argentina, a lo largo de los meses de julio y agosto, a 300 comerciales para trabajar en España.


Se trata de una iniciativa de Responsabilidad Social Empresarial que esta compañía realiza en colaboración con la Fundación Nortempo, también de origen español, que viene trabajando en diversos programas de apoyo a la empleabilidad de colectivos migratorios, como este caso, en que se desarrollarán acciones de selección de trabajadores en origen.


La Fundación también centra su actividad en facilitar a las empresas españolas la implantación de medidas de Responsabilidad Social Empresarial, esto es, su compromiso para con las prácticas responsables en temas sociales.


Por tanto, a través de esta selección de trabajadores en el país de origen, ONO se ha comprometido a realizar una apuesta empresarial con un contenido social, brindando la oportunidad, a quienes sean seleccionados, de ingresar a España en situación regular, con un puesto de trabajo estable y poder, para aquellos que no la posean, acceder a la nacionalidad española una vez cumplidos los plazos exigidos por la ley.


El proceso de selección ha comenzado, y durante todo el mes de julio, se realizará la selección de los postulantes que deberán, necesariamente, cumplir el requisito de ser nacionales de países de la unión europea o descendientes de españoles hasta el segundo grado.


La empresa ofrece unas condiciones muy interesantes de estabilidad laboral (contrato indefinido), una atractiva retribución y el apoyo a la gestión de los trámites para la obtención de los permisos de residencia y trabajo en España, además de una serie de beneficios sociales complementarios al propio contrato de trabajo, como son: un seguro médico privado (además de la cobertura de la Seguridad Social española), un seguro de vida y accidentes, tickets de restaurante, entre otros, que demuestran el alto contenido social de este programa.


El perfil buscado es el de una persona con experiencia y cualidades para la labor comercial, y disponibilidad para trabajar y residir en España.


Quien esté interesado en recabar más información, puede consultar la oferta en el portal de empleo www.iberempleo.net , e insertar su curriculum vitae; o bien enviarlo a la siguiente dirección: Bartolomé Mitre 2554 - Piso 1º - Código Postal APP1039 - Buenos Aires.

Fuente: Jorge Navós - Director SICE (Sistema Informativo de la Comunidad Española)

1:19 a. m.  

Publicar un comentario

<< Home